LUẬT CHƠI MEGA 6/45

NGÀY XỔ

Mega 6/45 xổ vào mỗi thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hằng tuần.

KẾT QUẢ CHÍNH THỨC

Kết quả chính thức mỗi kỳ bao gồm 6 con số khác nhau, mỗi số có giá trị từ 01 đến 45.

Ví dụ:

Kỳ xổ. #00050 | Ngày xổ 11/11/2016

TỶ LỆ TRẢ THƯỞNG

Tất cả tỷ lệ trả thưởng trong tài liệu này đều chỉ nhằm mục đích minh họa, và có thể khác với tỷ lệ trả thưởng thực tế khi người chơi đặt cược. Vui lòng xem Hồ Sơ tài khoản của bạn để biết danh sách tỷ lệ trả thưởng cho tất cả các loại cược.

LUẬT CHƠI

1. Tổng tài xỉu 138

TÀI: Tổng 6 số kết quả lớn hơn 138
XỈU: Tổng 6 số kết quả nhỏ hơn 138
138: Tổng 6 số kết quả đúng bằng 138

Ví dụ : kết quả xổ số là: 01 02 03 04 05 06

 • Người chơi cược XỈU với tỷ lệ trả thưởng là 1.95.
 • Tổng: 21
 • Kết quả cược : 21 < 138, cược “XỈU” thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 1.95 = USD 195.

2. Tổng Trên-Giữa-Dưới

TRÊN: Tổng 6 số kết quả lớn hơn hoặc bằng 152
DƯỚI: Tổng 6 số kết quả nhỏ hơn hoặc bằng 124
GIỮA: Tổng 6 số kết quả lớn hơn hoặc bằng 125 và nhỏ hơn hoặc bằng 151

Ví dụ kết quả xổ số là: 01 02 03 04 05 06

 • Người chơi cược DƯỚI với tỷ lệ trả thưởng là 2.7
 • Tổng: 21
 • Kết quả cược: 21 nhỏ hơn hoặc bằng 124, cược “DƯỚI” thắng
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 2.7 = USD 270.

3. Tổng Lẻ Chẵn

LẺ: Tổng 6 số kết quả là số lẻ
CHẴN: Tổng 6 số kết quả là số chẵn

Ví dụ : kết quả xổ số là: 01 02 03 04 05 06

 • Người chơi cược LẺ với tỷ lệ trả thưởng là 1.95
 • Tổng: 21
 • Kết quả cược : 21 là số lẻ, cược “LẺ” thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 1.95 = USD 195.

4. Tổng Tài Xỉu 138 & Lẻ Chẵn

Tài & Lẻ: Tổng 6 số kết quả lớn hơn 138 và là số lẻ
Xỉu & Lẻ: Tổng 6 số kết quả nhỏ hơn 138 và là số lẻ
Tài & Chẵn: Tổng 6 số kết quả lớn hơn 138 và là số chẵn
Xỉu & Chẵn: Tổng 6 số kết quả nhỏ hơn 138 và là số chẵn
138: Tổng 6 số kết quả đúng bằng 138

Ví dụ : kết quả xổ số là: 01 02 03 04 05 06

 • Người chơi cược XỈU LẺ với tỷ lệ trả thưởng là 3.7
 • Tổng: 21
 • Kết quả cược : 21 < 138 và là số lẻ, cược Xỉu & Lẻ thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 3.7 = USD 370.

5. Cao Thấp & Hòa

CAO: Trong 6 số kết quả có nhiều hơn 3 số có giá trị từ 24 đến 45.
THẤP: Trong 6 số kết quả có nhiều hơn 3 số có giá trị từ 01 đến 23.
HOÀ: Trong 6 số kết quả có đúng 3 số từ 24 đến 45 và đúng 3 số từ 01 đến 23.

Ví dụ : kết quả xổ số là: 12 18 26 28 36 41

 • Người chơi cược CAO với tỷ lệ trả thưởng là 2.9
 • Kết quả cược: có 4 số (gồm 26, 28, 36, 41) thuộc từ 24 đến 45 và 2 số (gồm 12, 18) thuộc từ 01 đến 22. Do đó cược CAO thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 2.9 = USD 290.

6. Nhiều Lẻ - Nhiều Chẵn & Hòa

Nhiều Lẻ: Trong 6 số kết quả có nhiều hơn 3 số lẻ.
Nhiều Chẵn: Trong 6 số kết quả có nhiều hơn 3 số chẵn
Hòa: Trong 6 số kết quả có đúng 3 số lẻ và đúng 3 số chẵn.

Ví dụ : Kết quả xổ số là: 01 02 03 04 05 07

 • Người chơi cược NHIỀU LẺ với tỷ lệ trả thưởng là 2.5
 • Kết quả cược: có 4 số lẻ (gồm 01, 03, 05, 07) và 2 số chẵn (02, 04). Có nhiều số lẻ hơn số chẵn, do đó cược “Nhiều Lẻ” thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 2.5 = USD 250.

7. Cược 1 số

Ở loại cược 1 số, người chơi phải chọn 1 con số từ 01 đến 45. Kết quà xổ ra có 6 con số từ 01 đến 45. Người chơi sẽ thắng nếu ít nhất 1 trong 6 con số kết quả đúng bằng con số người chơi đã chọn.

Ví dụ : Kết quả xổ số là: 12 18 26 28 36 41

 • Người chơi chọn cược: 28 với tỷ lệ trả thưởng là 6.5
 • Kết quả cược: : 28 là một trong 6 con số đuợc xổ ra. Vậy nguời chơi thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 6.5 = USD 650.

8. Cược bộ 2 số

Ở loại cược 2 số, người chơi phải chọn 2 con số khác nhau từ 01 đến 45. Kết quà xổ ra có 6 con số từ 01 đến 45. Người chơi sẽ thắng nếu cả 2 con số đã chọn có xuất hiện trong dãy 6 số kết quả.

Ví dụ: Kết quả xổ số là: 12 18 26 28 36 41

 • Người chơi chọn cược: 28, 41 với tỷ lệ trả thưởng là 38
 • Kết quả cược: 28, 41 có trong dãy số kết quả. Vậy người chơi thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 38 = USD 3800.

9. Cược bộ 3 số

Ở loại cược 3 số, người chơi phải chọn 3 con số khác nhau từ 01 đến 45. Kết quà xổ ra có 6 con số từ 01 đến 45. Người chơi sẽ thắng nếu cả 3 con số đã chọn có xuất hiện trong dãy 6 số kết quả.

Ví dụ: Kết quả xổ số là: 12 18 26 28 36 41

 • Người chơi chọn cược: 12, 28, 41 với tỷ lệ trả thưởng là 330
 • Kết quả cược: 12, 28, 41 có trong dãy số kết quả. Vậy người chơi thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 330 = USD 33000.

10. Chữ số hàng đơn vị

Người chơi chọn 1 số từ 0 đến 9. Kết quà xổ ra có 6 con số từ 01 đến 45. Người chơi sẽ thắng nếu con số đã chọn đúng bằng số hàng đơn vị của ít nhất 1 trong 6 con số kết quả.

Ví dụ: Kết quả xổ số là: 12 18 26 28 36 41

 • Người chơi chọn cược: Chữ số hàng đơn vị 8 với tỷ lệ trả thưởng là 2.1
 • Kết quả cược: Chữ số hàng đơn vị của 6 con số kết quả lần lượt là (2, 8, 6, 8, 6, 1). Vậy người chơi thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 2.1 = USD 210.

11. Nhóm các con vật

Nhóm
Tý Ngọ Mẹo Dậu
12 14 15 18 28
Thìn Tuất Sửu Mùi
09 10 11 26 35
Dần Thân Tỵ Hợi
06 07 23 32
Không có con giáp
Tất cả 6 số kết quả đều thuộc: 01 02 03 04 05 08 13 16 17 19 20 21 22 24 25 27 29 30 31 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Tất cả con bơi
Tất cả 6 số kết quả đều thuộc: 01 02 03 04 08 13 16 17 19 20 21 22 24 25 27 29 30 31 34 41 42 43 44
Tất cả con không bơi
Tất cả 6 số kết quả đều thuộc: 05 06 07 09 10 11 12 14 15 18 23 26 28 32 33 35 36 37 38 39 40 45
Cược con giáp

Có 3 nhóm các con giáp: [Tý Ngọ Mẹo Dậu], [Thìn Tuất Sửu Mùi], và [Dần Thân Tỵ Hợi] mỗi nhóm gồm các con số, mỗi con số đại diện cho 1 con vật trong truyền thống Việt Nam. Kết quà xổ ra có 6 con số từ 01 đến 45. Người chơi sẽ thắng nếu 1 trong số các con số của nhóm mà người chơi đã chọn nằm trong dãy 6 số kết quả.

Ví dụ: Kết quả xổ số là: 12 18 26 28 36 41

 • Người chơi chọn cược: Tý Ngọ Mẹo Dậu (bao gồm các số 12, 14, 15, 18, 28) với tỷ lệ trả thưởng là 1.75.
 • Kết quả cược: 12, 18, 28 nằm trong dãy 6 số kết quả. Do đó người chơi thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 1.75 = USD 175.
Cược các nhóm khác

Ngoài các nhóm con giáp, có 3 nhóm khác: “Không có con giáp”, “Tất cả con bơi” và “Tất cả con không bơi”, mỗi nhóm gồm các con số, mỗi con số đại diện cho 1 con vật hoặc 1 biểu tượng trong truyền thống Việt Nam. Kết quà xổ ra có 6 con số từ 01 đến 45. Người chơi sẽ thắng nếu TẤT CẢ 6 con số kết quả đều nằm trong nhóm các con số mà người chơi đã chọn.

Ví dụ: kết quả xổ số là: 08 19 24 29 30 44

 • Người chơi chọn cược: “Tất cả con bơi” (bao gồm [1,2,3,4,8,13,16,17, 19,20,21,22,24,25,27,29,30, 31,34,41,42,43,44]) với tỷ lệ trả thưởng là 50.
 • Kết quả cược: [1,2,3,4,8,13,16,17, 19,20,21,22,24,25,27,29,30, 31,34,41,42,43,44] có chứa tất cả 6 số kết quả [8, 19, 24, 29, 30, 44]. Vậy nguời chơi thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 50 = USD 5000.

12. Bầu Cua

Kết quả xổ ra có 6 con số từ 01 đến 45. Mỗi con số tương ứng với 1 con trong trò chơi Bầu Cua. Dưới đây là danh sách các con số và con Bầu Cua tương ứng.

SốCon
01 07 13 19 25 31 37 43
 
Bầu
02 08 14 20 26 32 38 44
 
Cua
03 09 15 21 27 33 39 45
 
Tôm
04 10 16 22 28 34 40
 
05 11 17 23 29 35 41
 
Nai
06 12 18 24 30 36 42
 

Người chơi phải chọn một trong các nhóm sau:

NhómDiễn giải
2 BầuTrong 6 con số kết quả phải chứa đúng 2 số khớp với con Bầu.
2 CuaTrong 6 con số kết quả phải chứa đúng 2 số khớp với con Cua.
2 TômTrong 6 con số kết quả phải chứa đúng 2 số khớp với con Tôm.
2 Cá Trong 6 con số kết quả phải chứa đúng 2 số khớp với con Cá.
2 NaiTrong 6 con số kết quả phải chứa đúng 2 số khớp với con Nai.
2 GàTrong 6 con số kết quả phải chứa đúng 2 số khớp với con Gà.
Nhiều hơn 2 BầuTrong 6 con số kết quả phải chứa nhiều hơn 2 số (từ 3 số trở lên) khớp với con Bầu.
Nhiều hơn 2 CuaTrong 6 con số kết quả phải chứa nhiều hơn 2 số (từ 3 số trở lên) khớp với con Cua.
Nhiều hơn 2 TômTrong 6 con số kết quả phải chứa nhiều hơn 2 số (từ 3 số trở lên) khớp với con Tôm.
Nhiều hơn 2 CáTrong 6 con số kết quả phải chứa nhiều hơn 2 số (từ 3 số trở lên) khớp với con Cá.
Nhiều hơn 2 NaiTrong 6 con số kết quả phải chứa nhiều hơn 2 số (từ 3 số trở lên) khớp với con Nai.
Nhiều hơn 2 GàTrong 6 con số kết quả phải chứa nhiều hơn 2 số (từ 3 số trở lên) khớp với con Gà.
2 Con6 con số kết quả khớp với đúng 2 con khác nhau.
3 Con6 con số kết quả khớp với đúng 3 con khác nhau.
4 Con6 con số kết quả khớp với đúng 4 con khác nhau.
5 Con6 con số kết quả khớp với đúng 5 con khác nhau.
6 Con6 con số kết quả khớp với đúng 6 con khác nhau.

Kết quả xổ ra có 6 con số từ 01 đến 45, có thể tương ứng với 1, 2, 3, 4, 5, hoặc 6 con và có thể ứng với các nhóm trên. Người chơi sẽ thắng nếu nhóm đã chọn khớp chính xác với kết quả xổ ra.

Ví dụ 1: kết quả xổ số là: 12   , 18   , 26  Cua  , 28   , 36   , 37  Bầu.

 • Người chơi chọn: “Nhiều hơn 2 Gà” với tỷ lệ trả thưởng là 20, kết quả có 3 Gà, do đó người chơi thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 20 = USD 2000.

Ví dụ 2: kết quả xổ số là: 12   , 18   , 26  Cua  , 28   , 36   , 37  Bầu.

 • Người chơi chọn: “4 Con” với tỷ lệ trả thưởng là 4.7, kết quả xổ ra có 4 con khác nhau (Gà, Cua, Cá, Bầu), do đó người chơi thắng.
 • Tiền cược: USD 100
 • Tiền thắng đuợc trả: USD 100 x 4.7 = USD 470